Uuraisten hevosystäväinseura ry

Yhdistyksen säännöt

Säännöt on hyväksytty yhdistykselle 2.2.1982 pidetyssä Uuraisten Hevosystäväinseuran vuosikokouksessa sekä 2.2.1982 pidetyssä Uuraisten Hevosystäväinseuran johtokunnan kokouksessa.

Säännöt

§ 1 Yhdistyksen nimi on Uuraisten Hevosystäväinseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Uurainen.

§ 2 Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen toimialueensa raviurheilua ja ratsastusta harrastavat hevosenomistajat, hevosenkasvattajat ja muut asian harrastajat yhteistoimintaan raviurheilun ja ratsastuksen jalostamisen edistämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ravi- ja ratsastuskilpailuja, näyttelyjä, kursseja, huvi- ja muita tilaisuuksia raviurheilun ja ratsastuksen ja jalostuksen hyväksi, sekä parantaa hevosen asemaa maa- ja metsätalouden piirissä ja muutenkin työ- ja vetoeläimenä. Seura voi liittyä jäseneksi valtakunnalliseen, sekä maakunnalliseen raviurheilun ja hevostalouden keskusjärjestöön ja edistää näin raviurheilua sekä hevosjalostusta, sekä Suomen ratsastus liittoon. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi saatuaan viranomaisen luvan järjestää toimintansa tukemiseksi arpajaisia ja ottaa vastaan lahjoituksia. Yhdistys voi myös omistaa kiinteistöjä toimintansa tarkoituksen saavuttamiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville eikä sen toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

§ 3 Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy.

§ 4 Yhdistyksen hallituksena toimii vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu johtokunta, johon kuuluu 10 jäsentä, joista 5 on vuosittainen erovuorossa. Ensimmäiset erovuoroiset määrätään arvalla.

§ 5 Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan. Tarpeen tullen voidaan yllälueteltuja toimia yhdistää saman henkilön hoidettavaksi.

§ 6 Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 4 jäsentä ovat saapuvilla.

§ 7 Yhdistyksen puolesta kantaa ja vastaa johtokunta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

§ 8 Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastaa vuosikokouksessa valitut kaksi tilintarkastajaa tai heidän varamiehensä.

§ 9 Yhdistyksen vuosimaksu määrätään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.

§ 10 Johtokunnan tehtävänä on:

 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa
 2. Pitää jäsenluetteloa
 3. Hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita, rahavaroja ja taloutta
 4. Laatia helmikuun kuluessa vuosikertomus ja tilit edelliseltä toimintavuodelta

§ 11 Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sanomalehti-ilmoituksella, joka on julkaistava vähintään 8 päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille julkaistaan niin ikään sanomalehdissä. Kokouksissa kullakin läsnä olevalla yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Äänten sattuessa tasan, voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa joissa asiat ratkaistaan arvalla. Vaadittaessa on äänestys toimitettava lipuilla.

§ 12 Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja tilinpäätös ja pöytäkirjantarkastajat.
 2. Esitetään johtokunnan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
 3. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä kaudelta.
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta.
 5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 6. Hyväksytään talousarvio sekä toimintasuunnitelma alkavalle toimintavuodelle.
 7. Toimitetaan johtokunnanjäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajien vaalit.
 8. Käsitellään muut johtokunnan tai ne yhdistyksen jäsenten esille tuomat asiat, joiden esille ottamista joku yhdistyksen jäsen vähintään kahta viikkoa ennen kokousta on johtokunnalle ehdottanut.

§ 13 Johtokunnan tulee myöskin § 11:ssä mainitulla tavalla kutsua yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle, jos vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii.

§ 14 Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tulee tehdä kirjallinen eroamisilmoitus johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erostaan suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Johtokunta voi seurasta erottaa jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta tai on toiminut seuran etuja ja tarkoitusperiä vastaan.

§ 15 Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa esille ainoastaan sitä varten ilmoitetussa kahdessa vähintään 4 viikon väliajalla pidettävässä kokouksessa ja vaaditaan muuttamista- ja purkamispäätöstä 2/3 annetuista äänistä jälkimmäisessä kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat maakunnalliselle raviurheilun ja hevostalouden rekisteröidylle keskusjärjestölle.

§ 16 Mikäli näissä säännöissä ei ole erikseen määrätty, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.

Historiaa

Kuka on Vippaus? Entä Manun Tähti? Tiedätkö milloin Uuraisilla järjestettiin ensimmäinen hevosnäyttely?

Laukkaa iloiseen joukkoomme!

Seuraan liittyminen on helppoa; maksat vain jäsenmaksun alla olevalle tilillemme ja ilmoitat meille yhteystietosi. Seuran jäsenetuna saat käyttää kenttää ja ravirataa alennettuun hintaan, saat alennusta seuran järjestämistä kursseista ja tapahtumista, olet tervetullut kokouksiin, saat äänioikeuden vuosikokouksessa sekä olet tervetullut kehittämään seuraa ja sen toimintaa.

Hyvä tietää

Maksukausi on aina 1.1.-31.12. Kuluvan vuoden jäsenmaksut päätetään vuosittain seuran vuosikokouksessa aina helmikuun aikana. Jäsenmaksulasku lähtee vuosikokouksen jälkeen seuran jäsenille automaattisesti.

5.1.2020 johtokunnan päätöksellä kaikki jäsen- ja käyttömaksut käytetään täysimääräisinä harjoitusradasta ja kentästä aiheutuviin kustannuksiin (auraus, hiekanajo, lanaus, niitto, tiemaksut ym.).

Ohjeet

1. Maksa valitsemasi jäsenmaksu seuran tilille

Laita viestikenttään jäsen(t)en nimi ja mitä olet maksamassa (jäsenmaksu/perhemaksu, kenttämaksu/ratamaksu tai vuosimaksu). Maksutyypit löytyvät alhaalta.

2. Ilmoita tiedot sähköpostilla

Maksettuasi ilmoita nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi osoitteeseen posti(at)uuraistenhys.fi. Jos maksat perhemaksun, ilmoita myös perheenjäsenten nimet. Jos maksat jäsenmaksun toisen henkilön puolesta, pyydä häntä ilmoittamaan yhteystietonsa seuralle.

Kaikista vuoden aikana radalla ajettavista tai kentällä ratsastettavista hevosista tulee maksaa käyttömaksut, joten ilmoita myös treenauspaikkoja käyttävien hevosten nimet seuran sähköpostiin.Lataa tilisiirto tästä

SEURAN TILINUMERO
IBAN FI 41 4766 0010 0364 87

Kaikki käyttömaksut ovat per hevonen. Käyttömaksut eivät sisällä jäsenmaksua, vaan se tulee maksaa erikseen.

MAKSUTYYPIT

  Jäsenmaksut
 • Jäsenmaksu 15 €/vuosi
 • Perhemaksu 30 €/vuosi
 • Kepparijäsenet 10 €/vuosi
 • Vapaaehtoinen kannatusmaksu
Käyttömaksut (jäsenille)
  KENTTÄ
 • 5 €/tunti
 • 25 €/kk
 • 50 €/vuosi
  RATA
 • 30 €/vuosi
  kuitenkin enintään 300 € (10 hevosta tai enemmän).
 • Radan ja kentän yhteismaksu
 • 60 € /vuosi
Käyttömaksut (ei-jäsenille)
  KENTTÄ
 • 8 €/tunti
 • 35 €/kk
 • 80 €/vuosi
  RATA
 • 8 €/kerta

Hntaesimerkki 1: jäsenmaksu 15 € + ratamaksu kolmesta hevosesta á 30 € = 105 €/vuosi.
Hintaesimerkki 2: jäsenmaksu 15 € + kentän vuosimaksu 50 € yhdestä hevosesta = 65 €/vuosi.
Hintaesimerkki 3: Ei-jäsenen kentän tuntimaksu tai ratamaksu kahdesta hevosesta á 8 € = 16 €/kerta tai tunti.

Johtokunta 2023

Anna Mononen
puheenjohtaja
+358 40 046 5087

Hanna Pukarinen
varapuheenjohtaja

Irina Viitala
sihteeri
rahastonhoitaja

Susanna Keto
hallituksen jäsen

Osmo Hokkanen
hallituksen jäsen

Kimmo Ahola
varajäsen